GRUPO 6.1 A. REGAL     I. CASTRO     D. SARMIENTO     R. ANDRADE     S. ROJO     PUNTOS DIF DE SETS DIF DE JUEGO CLAS
J. ABELLA ptos set J. M. CASAL ptos set M. CASTRO ptos set M. A. ANDRADE ptos set L. POL ptos set
1 ALEJANDRO REGAL                                                   4 0 0  
JACOBO ABELLA                                                  
2 ISMAEL CASTRO 1 3   1 0                                         2 -4 -14  
JOSE MANUEL CASAL 6 6   3 2                                        
3 DIEGO SARMIENTO       0 0       0 0                               0 0 0  
MIGUEL CASTRO       0 0       0 0                              
4 RUBEN ANDRADE 6 6   3 2 6 6   3 2       0 0                     6 4 14  
MIGUEL ANGEL ANDRADE 1 3   1 0 3 3   1 0       0 0                    
5 SANDRA ROJO       0 0       0 0       0 0       0 0           0 0 0  
LORENA POL       0 0       0 0       0 0       0 0          
6         0 0       0 0       0 0       0 0       0 0 0 0 0  
        0 0       0 0       0 0       0 0       0 0
Comentarios: 
GRUPO 6.2 V. VARELA     S. BARRAL     D. RODRIGUEZ     C. GARCIA     S. SAAVEDRA     PUNTOS DIF DE SETS DIF DE JUEGO CLAS
P. PIÑEIRO ptos set G. SUAREZ ptos set P. GARAETA ptos set M. ALVAREZ ptos set E. D. RIO ptos set
1 VICROR VARELA                                                   5 -3 -6  
PABLO PIÑEIRO                                                  
2 SANTIAGO BARRAL       0 0                                         3 2 6  
GABRIEL SUAREZ       0 0                                        
3 DIANA RODRIGUEZ 7 6   3 2       0 0                               5 -2 -13  
PABLO GARAETA 5 4   1 0       0 0                              
4 CONSTANTINO GARCIA 6 6   3 2       0 0 6 6   3 2                     9 5 12  
MANUELA ALVAREZ 2 4   1 0       0 0 2 3   1 0                    
5 SARA SAAVEDRA       0 0 3 3   1 0       0 0 6 4 4 1 1           2 -3 -5  
ELENA DEL RIO       0 0 6 6   3 2       0 0 1 6 6 3 2          
6 CRISTOBAL LOPEZ 6 2 4 1 1       0 0 6 6   3 2       0 0       0 0 4 1 6  
MARCO ANTONIO PEREZ 4 6 6 3 2       0 0 1 1   1 0       0 0       0 0
Comentarios: 
GRUPO 6.3 A. BARCIA     E. ESTEVEZ     A. FDEZ     A. VIDAL     C. MORATILLA     PUNTOS DIF DE SETS DIF DE JUEGO CLAS
M. A. SUAREZ ptos set M. MORENO ptos set V. OLIVEIRA ptos set M. FDEZ ptos set R. PEREZ ptos set
1 ALEJANDRO BARCIA                                                   12 6 18  
MARCOS ALVARO SUAREZ                                                  
2 ELISABETH ESTEVEZ       0 0                                         3 2 6  
MIRIAM MORENO       0 0                                        
3 ARANTXA FERNANDEZ 6 2   1 0       0 0                               4 -1 -2  
VERONICA OLVEIRA 7 6   3 2       0 0                              
4 ANA VIDAL 6 5 2 1 1       0 0 6 5 2 1 1                     2 -2 -6  
MONICA FERNANDEZ 3 7 6 3 2       0 0 3 7 6 3 2                    
5 CRISTINA MORATILLA 4 3   1 0 5 2   1 0       0 0       0 0           2 -4 -11  
RUBEN PEREZ 6 6   3 2 7 6   3 2       0 0       0 0          
6 ANA IGLESIAS 6 7 1 1 1       0 0       0 0       0 0       0 0 1 -1 -5  
OLALLA GARCIA 7 6 6 3 2       0 0       0 0       0 0       0 0
Comentarios: 
GRUPO 6.4 J. D. L. IGLESIA     G. MALLO     A. FRAGA     C. PREGO     R. ALVAREZ     PUNTOS DIF DE SETS DIF DE JUEGO CLAS
J. NOVO ptos set M. MALLO ptos set B. PEREZ ptos set A. DURAN ptos set J. RODRIGUEZ ptos set
1 JOSE DE LA IGLESIA                                                   3 2 6  
JOSE NOVO                                                  
2 GONZALO MALLO 4 2   1 0                                         1 -2 -6  
MARCOS MALLO 6 6   3 2                                        
3 ALBERTO FRAGA       0 0       0 0                               0 0 0  
BORJA PEREZ       0 0       0 0                              
4 CRISTINA PREGO       0 0       0 0       0 0                     4 -1 -5  
ALEJANDRO DURAN       0 0       0 0       0 0                    
5 RUBEN ALVAREZ       0 0       0 0       0 0 2 6 4 1 1           2 -3 -10  
JOSE RODRIGUEZ       0 0       0 0       0 0 6 2 6 3 2          
6 ROBERTO VALCARCE       0 0       0 0       0 0 6 6   3 2 6 6   3 2 6 4 15  
SALVADOR RIESTRA       0 0       0 0       0 0 3 2   1 0 2 2   1 0
Comentarios: